fbpx

Rekisteri­­seloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lihapullakeisari Oy
2838439-2
Marjatankatu 1 A, 33580 Tampere

2. Rekisterin nimi

HSM Saunat asiakas- ja varausrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, markkinointiin HSM Saunat & Catering ja/tai sen yhteistyökumppaneiden, mainostajien tms. mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:
– yhteystiedot
– tiedon saako asiakkaan yhteystietoja käyttää markkinointiin
– asiakkaan tekemät varaukset
– muut asiakkaan vapaavalintaisesti ilmoittamat tiedot

5. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteenä ovat verkkopalveluiden asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta kerättävät tiedot. Henkilötietojen päivittämiseen saatetaan käyttää väestörekisteriä.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Mikäli asiakkaiden tietojen luovuttaminen HSM Saunat & Catering:n ulkopuolelle tulee ajankohtaiseksi, asiakkailta pyydetään etukäteen asianmukainen suostumus.

7. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Lisäksi tietoja voidaan joutua poistamaan valvonnan seurauksena, mikäli asiakas väärinkäyttää palvelua tai harjoittaa palvelun avulla rikollista toimintaa tms.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

9. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.

Valikoimamme